EventiNewsSeminari

“Ftesa nё Islam, konceptimi dhe format bashkёkohore”.

Nё datё 29 dhe 30 Qershor 2013, nё ambjentet e Hotel Villa Emma, Nago – Torbole, u zhvillua seminari me titull “Ftesa nё Islam konceptimi dhe format bashkёkohore”. Ligjёroi nё kёtё seminar profesori i nderuar Sabahudin Jashari.

 

1

Prof. Jashari analizoi metodiken e ftesёs dhe cilesitё e ftuesit duke e pёrkufizuar ftesёn si: “prezantimi njerёzve me Zotin dhe fenё e Tij”. Ndёrsa, synimi i ftuesit ёshtё: “ftesa e njerёzve tek kёnaqёsia e Zotit, largimi nga zjarri i Xhehenemit dhe afrimi tek Xheneti i Tij”

Ftesa pёrbёn njё aspekt fondamental nё jetёn e muslimanit sepse i pёrket njё obligimi Hyjnor. Pёr realizimin e kёtij misioni parimet duhet tё jenё tё shoqёruara me menyrёn e zbatimit, pёr kёtё muslimani duhet tё ketё disa cilёsi themelore nё konceptimin dhe format e aplikimit, si: dituria, leximi i Kuranit, sinqeriteti, dhe urtesia.

Profesori konkretizon keto medotika duke u bazuar nё historitё qe Zoti dёrgoi si mesim nё librin e Shenjtё Kur’anin, nё historitё e Profetёve, Sahabёve dhe kёshillat e dijetarёve bashkёkohorё.

2

Ky takim dyditor, perveç se ofroi thellimin e njohurive mbi njohjen e Zotit dhe misionin e njeriut nё toke, gjithashtu pёrforcoi lidhjet shoqёrore midis pjesmarrёsve.

Këto aktivitete të organizuara prej UAMI-t u drejtohen antarёve tё kёshillit me qëllim pasurimin e njohurive fetare dhe pёrmirёsojnё ecurinё e aktiviteteve në tё ardhmen.

Show More

Uami

L’Unione degli Albanesi Musulmani in Italia è stato fondato nel marzo del 2009 da associazioni e cittadini albanesi residenti in Italia, provenienti dalla Macedonia, Kosovo e Albania, con il fine di coadiuvare i concittadini nella salvaguardia dei valori e delle identità. I fondatori di UAMI hanno considerato le necessità di incentivare e coltivare la conoscenza, l’aiuto reciproco, la coordinazione e la collaborazione tra i musulmani albanesi abitanti in Italia. Per la prima volta la nostra comunità viene rappresentata degnamente a livello nazionale in perfetto sincronismo con le normative e le leggi italiane.

Articoli correlati

Vedi anche
Close
Back to top button