NewsSeminari

U zhvillua në Firenze seminari “Edukimi i fëmijës sipas etapave të zhvillimit”

20151107_175536

Ditën e shtunë dhe të djelë 7 dhe 8 nëntor 2015 UAMI organizoi seminarin e rradhës me temë “Edukimi i fëmijës sipas etapave të zhvillimit”. Seminari ishte i treti i  një cikli formimi mbi këtë argument, nisur që nga viti 20151107_175426   i kaluar. Në këtë takim, zhvilluar në Hotel Veneto në Firenze, morën pjesë 35 vet, një pjesë e të cilëve hoxhallarë dhe mësues që ndjekin mësimdhënien me projektin “Mektepi UAMI”.
Takimi nisi ditën e shtunë në ora 10:00 pikërisht me trajnimin e dytë për këtë vit me mësuesit që kanë nisur në shkurt të 2015 mësi20151107_192148 mdhënien me metodën “Ndriçimi i jetës”. Trajnimi u mbajt nga profesor Sabahudin Jashari, i cili pasi mori nje feedback nga mësuesit mbi ecurinë me librin e dytë, shpjegoi disa detaje mbi planin e librit të tretë, nisur në shtator të këtij viti.

Pasditen e të shtunës nisi ligjërata e parë nga Dr. Bashkim Aliu, i cili u fokusua në çështjen e edukimit të fëmijës në fazën paraprake, që nis para se ai të lind. Gjithashtu hoxha mori në shqyrtim edhe aspekte që kanë të bëjnë me keqkuptimet që lindin mes çiftit për shkak të dallimit kulturor dhe gjeografik, si dhe nderhyrjeve të prindërve, të cilët janë formuar në nje epokë tjetër.

20151107_192115

Më pas vijoi menjëherë ligjërata e dytë nga teologu Sabahudin Jashari, i cili hodhi drite mbi katër aspekte në të cilat duhet të fokusohet edukimi. Edukimi me besimin në Zot dhe në botën e përtejme, edukimi me moral të lartë, edukimi me profesionalizëm (në kuptimin e gjërë, të përfeksionimit të çdo gjëje që bëjmë) dhe edukimin me frymën e sakrificës.

20151107_192217

Të nesërmen Dr. Bashkimi vijoi me ligjeratën e dyte ku orientoi  mbi disa aspekte praktike dhe vështirësi qe hasim në edukimin e fëmijëve në fazën fillestare, veçanërisht në Perëndim. Si p.sh. raporti me teknologjinë dhe mediat, puna me orar të zgjatur ndonjëherë i të dy prindërve, raporti me institucionet e tjera edukuese si shkolla, kopështi etj. Një aspket tjetër i prekur ishte edhe ajo që njihet si planifikimi familjar dhe qëndrimi i Islamit mbi të.

Takimi u mbyll të djelën në ora 13.30. Në përfundim kryetari i UAMI-t Arian Kajashi ftoi për angazhim të mëtejshëm dhe mbështetjen e nismave të Unionit, si financiarisht dhe me burime njerëzore, duke pas parasysh se tashmë aktivitetet janë shpeshtuar dhe nevoja është më e madhe.

20151107_175455

Show More

Uami

L’Unione degli Albanesi Musulmani in Italia è stato fondato nel marzo del 2009 da associazioni e cittadini albanesi residenti in Italia, provenienti dalla Macedonia, Kosovo e Albania, con il fine di coadiuvare i concittadini nella salvaguardia dei valori e delle identità. I fondatori di UAMI hanno considerato le necessità di incentivare e coltivare la conoscenza, l’aiuto reciproco, la coordinazione e la collaborazione tra i musulmani albanesi abitanti in Italia. Per la prima volta la nostra comunità viene rappresentata degnamente a livello nazionale in perfetto sincronismo con le normative e le leggi italiane.
Vedi anche
Close
Back to top button