IslamNews

Dita e Ashures!

“Agjërimi më i mirë pas agjërimit të muajit të Ramazanit është muaji i Allahut Muharrem, kurse namazi më i mirë pas namazeve të obliguara është namazi i natës” ( Muslimi)

Të nderuar vëllezër e motra
Ju njoftojme se diten e premte 23 tetor 2015 është dita e 10 Muharrem dhe për këtë ditë i dërguari i Allahut s.a.v.s ka këshilluar të agjërohet dhe gjithashtu të shoqërohet me agjërim dita para saj ose dita pas (pra e enjtja ose e shtuna).
Profeti s.a.v.s kur u trasferua ne Medine pa se jehudet e agjëronin ditën e Ashura dhe u tha atyre: Pse e agjëroni? Ata i thanë: Kjo është një ditë e mirë, kjo është dita që Allahu i shpëtoj Beni Israilët nga armiku i tyre kështu që Musai e agjëroj atë ditë. Profeti s.a.v.s u tha: “Unë jam më parësor për ta ndjekur Musain se sa ju” kështu që e agjëroj atë ditë dhe urdhëroj që ta agjëronin edhe të tjerët” ( Buhari – Muslimi ).
Pra kush nga ju ka mundësi është mirë të agjëroj ditën e nesërme dhe të premten ose të agjëroj të premten dhe të shtunën.
Lusim Allahun e Madhëruar t’ua mundësoj dhe pranojë agjërimin e këtyre ditëve të bekuara
Es selamu alejkum

Show More

Uami

L’Unione degli Albanesi Musulmani in Italia è stato fondato nel marzo del 2009 da associazioni e cittadini albanesi residenti in Italia, provenienti dalla Macedonia, Kosovo e Albania, con il fine di coadiuvare i concittadini nella salvaguardia dei valori e delle identità. I fondatori di UAMI hanno considerato le necessità di incentivare e coltivare la conoscenza, l’aiuto reciproco, la coordinazione e la collaborazione tra i musulmani albanesi abitanti in Italia. Per la prima volta la nostra comunità viene rappresentata degnamente a livello nazionale in perfetto sincronismo con le normative e le leggi italiane.

Articoli correlati

Back to top button