ComunicatiNewsPrima Pagina

Fillimi i muajit të bekuar të Ramazanit 2016

Ramadan Mubarak-2016

Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin Muhamed (s.a.v.s)

Njoftojmё tё gjithё besimtarёt muslimanё me banim nё Itali se UAMI mbёshtet dhe firmos deklaratёn Shoqates Islamike Italiane e Imamёve dhe Drejtuesve Fetarё ( L’Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guida Religiose), ndёrmjet shoqatave kryesore islame me vepritari nё territorin Italian nё tё cilёn u vendos se pёr llogaritjen e datave tё fillimit dhe mbarimit tё muajit Ramazan, do tё mbёshteten nё vendimin e marrё nga Kёshilli Europian pёr Fetva dhe Studime nё seminarin e XIX tё mbajtur nё Stamboll nё datat 8-12 Rexheb 1430 / 30 Qershor – 4 Korrik 2009, tё cilёt i referohen llogaritjeve astronomike pёr pёrcaktimin e fillimit tё muajve tё vitit hёnor. Dita e pare e muajit Ramazan, do tё jetё insha’Allah, te henen me date 06/06/2016

Me rastin e ardhjes sё muajit tё madhёrueshёm tё Ramazanit, UAMI i pёrcjell urimet mё tё sinqerta gjithё besimtarёve muslimanё shqiptarё nё Itali dhe kudo nё botё. Qoftё ky njё muaj mёshire, falje dhe shpёtimi.

Zoti pranoftё sakrificёn dhe mundёsoftё nё kёtё muaj tё begatё bashkimin, vёllazёrimin dhe dashurinё midis muslimanёve shqiptarё nё Itali dhe kudo nё botё.

Show More

Uami

L’Unione degli Albanesi Musulmani in Italia è stato fondato nel marzo del 2009 da associazioni e cittadini albanesi residenti in Italia, provenienti dalla Macedonia, Kosovo e Albania, con il fine di coadiuvare i concittadini nella salvaguardia dei valori e delle identità. I fondatori di UAMI hanno considerato le necessità di incentivare e coltivare la conoscenza, l’aiuto reciproco, la coordinazione e la collaborazione tra i musulmani albanesi abitanti in Italia. Per la prima volta la nostra comunità viene rappresentata degnamente a livello nazionale in perfetto sincronismo con le normative e le leggi italiane.

Articoli correlati

Back to top button